05 март 2006

FTP демона в Solaris 8 и 9

Нормално е с по-новата версия на операционната система да идват и по-нови пакети. Не е нормално обаче, един и същи демон да връща различни по формат резултати при еднакви входни параметри. Или поне така си мисля аз.
Иде реч за ftp демона. При команда ls със зададен параметър директория в Solaris 9 се връща като резултат файловете в директорията зададени с пълния път, докато в Solaris 8 - само имената на файловете, без пътя. Ето един пример с директория "/ala/bala" и файл в нея "portokala".

В Solaris 9
--------------
Connected to localhost.
220 hostname FTP server ready.
Name (localhost:username): username
331 Password required for username.
Password:
230 User username logged in.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls /ala/bala
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
/ala/bala/portokala
226 Transfer complete.
remote: /ala/bala
87 bytes received in 0.02 seconds (4.34 Kbytes/s)
ftp>

В Solaris 8
-----------------
Connected to localhost.
220 hostname FTP server (SunOS 5.8) ready.
Name (localhost:username): username
331 Password required for username.
Password:
230 User username logged in.
ftp> ls /ala/bala
200 PORT command successful.
150 ASCII data connection for /bin/ls (127.0.0.1,53962) (0 bytes).
portokala
226 ASCII Transfer complete.
remote: /ala/bala
21 bytes received in 0.015 seconds (1.39 Kbytes/s)
ftp>

Единствената разлика, която намирам, е отговра на сървъра за ls командата в двата случая:

Solaris 9: 150 Opening ASCII mode data connection for file list.
Solaris 8: 150 ASCII data connection for /bin/ls (127.0.0.1,53962) (0 bytes).

Няма коментари: