14 януари 2008

Колко грама е един килограм?

Приблизително следният разговор се проведе малко преди Коледа в магазина при опит да си купя 1 кг. телешка кайма:
- Един килограм кайма, моля.
Девойката започна да отмерва на кантара, стигна до 458 грама и ги зави в една кесийка.
- Чудесно. - помислих си аз - Ще ми го раздели на две. Тъкмо ще ми е по-удобно за размразяване.
- Заповядайте. Нещо друго? - каза тя.
Аз, вече леко учуден:
- Да, поисках един килограм кайма.
- Това е един килограм.
- Не, това са 458 грама.
- Ами да, то е един килограм.
- Не, това е един паунд. Един килограм е хиляда грама.
Тя се позамисли, взе пакета и отиде да се консултира с нейна колежка. Не ги чух какво си говориха, но се върна и каза:
- Това е един килограм.
- Добре, тогава дайте ми още един.

Няма коментари: