31 януари 2008

Сертифициране, част втора

Е, взех и втората част на Sun Certified System Administrator for Solaris 10 OS изпита и вече съм сертифициран системен администратор за Соларис 10. Да ми е честито!
Този път се представих по-добре - 84% от 62% необходими за покриването. От общо 6 теми в конспекта, на две имам 100% верни отговори, на други две 90% и на останалите съответно 75% и 66%. Всички въпроси бяха 57 и на 48 от тях съм отговорил вярно. Взех се в ръце, след разочарованието ми от резултата от първата част и се подготвих по сериозно за втората.
Та сега остава въпроса, кой кого ще почерпи?

1 коментар:

kaicevy каза...

Та сега остава въпроса, кой кого ще почерпи?