17 януари 2008

Sun придобива MySQL

Вчера, е обявено споразумение за придобиването на MySQL AB от SUN Microsystems, Inc. за около 1 милиард долара. Повече информация на страницата нa SUN или тази на MySQL.

Няма коментари: